RODO

RODO

Szanowny kliencie

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych zagadnień w naszej firmie  , a dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Dlatego poniżej znajdą Państwo informacje o przetwarzaniu danych osobowych i prosimy o zapoznanie się z tą informacją.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych  -  informujemy  kto  i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe w naszej firmie:
 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TIKO Paweł Zieliński i Janusz Nitsche Spółka Jawna z siedzibą w  Środzie Wlkp. 63-000 , ul. Dolna 9/punktami sprzedaży Środa Wlkp.63-000 , ul. Dolna 9 i Września  62-300 , ul. T .Makowskiego 2A/.
 2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych  ,jednakże  kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych  u Administratora  można uzyskać pod numerem 061280387 lub napisać na adres biuro@tiko.com.pl. .Wszelkie  wnioski w zakresie realizacji praw osób , których dane dotyczą będą realizowane w siedzibie firmy po złożeniu pisemnego wniosku.  
 
 • Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 i 2 lit. a, b, c, d, e, f, g ,h, i Rozporządzenia UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku – ogólne rozporządzenie o ochronie danych– w celach:
 •  związanym z zawarciem i realizacją umowy /transakcji handlowej
 • przesłania oferty/informacji handlowej na Państwa  zapytania lub w ramach naszej współpracy
 1.  jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;
 2. odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą : administrator  i pracownicy administratora  oraz  inne podmioty zewnętrzne  z którymi Administrator zawarł Umowy Powierzenia  np. zajmujące się obsługą finansowo-księgową  czy obsługą informatyczną oraz   inni odbiorcy  ,jeśli wynika to z przepisów  prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres  niezbędny do konkretnego wykonania umowy  jak również przez okres wymagany przepisami prawa  tj.6 lat  lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych .
 4. Posiada Pani / Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia  danych oraz prawo do cofnięcia zgody ,przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem
 5. Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ,którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 ,00-193 Warszawa;
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne  ale konieczne  dla celów z nawiązaniem i przebiegiem  umowy
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowe.
 8. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w sposób  częściowo zautomatyzowany  ,ponieważ będą w pewnym stopniu przetwarzane  na zasobach komputerowych ,ale nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości  w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych  lub ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt do współwłaściciela firmy który działa w imieniu Administratora  e mail   janusz@tiko.com.pl  lub złożyć pisemne pismo w siedzibie firmy.
 
 
 
 
 
Tiko Sp. j.
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.